1. Zastopanje družbe:   Gregor Rihar, univ.dipl.ing.arh.
Tip zast.:   Prokurist
    Zastopa in predstavlja družbo
    Simon Rihar, ing. mm
Tip zast.:   Direktor družbe
    Zastopa in predstavlja družbo neomejeno
‹–