1. Zgodovina podjetja

Podjetje je bilo ustanovljeno 1960.leta kot Investicijski zavod za izgradnjo Trga revolucije v Ljubljani ali krajše IZITR z nalogo, da kot začasni investitor in v vlogi projektne in inženiring organizacije zgradi nov poslovno upravni center mesta Ljubljane.
Tako je podjetje organiziralo in vodilo izdelavo projektne dokumentacije, prevzelo vlogo začasnega investitorja in strokovno nadziralo samo gradnjo objektov novega mestnega središča od stolpnic , trgovske hiše, preko garažne hiše, spomenikov in na koncu še kulturnega centra – Cankarjev dom. Z izgradnjo le tega je bila vloga Investicijskega zavoda zaključena in podjetje se je statusno preoblikovalo in spremenilo tudi naziv. Izbrano je bilo IZZA, kar se je pokazalo kot ponesrečeno, saj je bila popolnoma zabrisana historična povezava z vsem poznanim Investicijskim zavodom IZITR, zato se je po nekaj letih ponovno preimenovalo v IZTR Inženiring in projektiranje.
Po zaključku del na današnjem Trgu Republike je podjetje uspešno nadaljevalo svojo poslovno pot in nadaljnje v tesni sodelovali s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani izdelalo nešteto projektov za javne in poslovne zgradbe v mestu, po Sloveniji in tedanji Jugoslaviji.
Poudarek je bil na pripravi projektne dokumentacije, vodenje in nadzor nad gradnjo pa je vedno bolj zamiral.
V zadnjih letih in trenutno so bili izvedeni pomembni projekti, kot so: Multikino Kolosej v BTC-ju, Poslovna stavba Pomgrad v Murski Soboti, Dom za ostarele v Moravskih toplicah, prenova hotela Lev in prizidek k hotelu Lev v Ljubljani, Narodna galerija v Ljubljani, Poslovna hiša Tivoli v Ljubljani, Arhiv RS v Ljubljani, Multikino Kolosej v Celju, Hangar AA na Brniku….
Pravkar izdelujemo projektno dokumentacijo za zabaviščno, Srednjo trgovsko šolo v Ljubljani, Trgovski center Leclerc v Mariboru, poslovno in stanovanjsko zgradbo Šumi v Ljubljani in celovito prenovo Cankarjevega doma, če naštejem samo najpomembnejše.

2. Organizacijska struktura

Podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo v zasebni lasti.
Podjetje je organizirano za izvedbo večjih projektov tako, da je poudarek na delu arhitektov in njihovih sodelavcev ter strokovnem vodenju izdelave projektne dokumentacije. Pomemben člen je močan konstrukcijski team, ki skupaj z arhitekti sodeluje od zasnove do izvedbe.
Sama organizacija podjetja je razdeljena na delovne skupine arhitektov, ki avtonomno in s polno odgovornostjo izdelujejo projektno dokumentacijo in so v svojem ustvarjalnem delu popolnoma avtonomni.

3. Dejavnost podjetja

Dejavnost podjetja je projektiranje in inženiring, ko je tudi navedeno v samem nazivu družbe.
Inženiring v smislu izvedbe zahtevnih projektov po principu »na ključ«, kot so: načrtovanje, izvedba in dobava raznih jeklenih konstrukcij, naprav in sklopov.
Projektiranje v smislu izdelave projektne in tehnične dokumentacije za najzahtevnejše objekte javnega značaja, infrastrukturne objekte državnega pomena in objekte za posebne namene.

4. Kadri

V podjetju se število stalno zaposlenih in zunanjih sodelavcev, ki delajo na aktualnih projektih v prostorih podjetja giblje od 10 do 12 oseb.

5. Trgi

Podjetje je z večino svojih del orientirano na slovenski trg. Del dejavnosti inženiringa vključuje tudi tuje trge v okviru EU.

6. Konkurenca

V dejavnosti projektiranja je naše podjetje eno redkih, ki še nastopa kot t.im.projektivno podjetje.
Konkurenco predstavljajo vsa ostala projektivna podjetja, ki jih je v Sloveniji kakšen ducat in vsi samostojni arhitekti z licenco IZS-ja , ki jih je v Sloveniji okoli 900.

7. Cilji

Cilj je taka organizacijska in strokovna oblika, ki bo omogočala izvajanje del po principu investicijskega inženiringa, to je od zasnove do izvedbe.

8. Poslovna filozofija in kultura podjetja

Osnovna filozofija podjetja je strokovna in najkvalitetnejša izvedba zahtevnih projektov, kar diktira tudi kulturo poslovanja.

9. Komunikacijska dejavnost

Komunikacijska dejavnost je ostala na stopnji osebnih kontaktov, je nerazvita in bi jo morali intenzivno razvijati v smeri prezentacije in publiciranja našega dela.

10. Ciljne skupine

Ciljne skupine, ki jim želimo nameniti največ pozornosti so uspešna podjetja slovenskega gospodarstva, t.im.gazele, ministrstva in domači ter tuji naložbeniki.

11. Opomba

Jaz osebno sem zaposlen v podjetju že skoraj 25 let, od tega zadnjih 20 let kot direktor podjetja.
V vsej 45.letni zgodovini podjetja nismo bili niti enkrat v resnih finančnih težavah, kot tudi nismo bili blokirani ali nelikvidni in svoje finančne obveznosti izpolnjujemo sprotno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Gregor Rihar

‹–